Innkalling til årsmøte NCK avd. Vestlandet 2019

cropped-last-ned.jpg

Årsmøte blir avholdt mandag 4 mars 2019 kl. 19.30 i lokalene til Thunestvedt AS,

Arnadalsflaten 9, 5262 Arnatveit

Dagsorden:

1. Åpning

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter og tellekorps

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av dagsorden

6. Årsberetning 2018

7. Regnskap 2018

8. Innkomne saker

9. Valg

Etter at den formelle delen av møtet er avsluttet forsetter vi med utdeling av premier. De

som ønsker å delta i konkurransen Årets Vestlandscollie, må sende inn stamtavlenavn og

resultatene innen 15.02.2019 til gunn@brettvik.com ev.pr.post til Gunn Brettvik,

Solsviksveien 23, 5363 Ågotnes. Vi følger reglene til NCK, men regner bare de tre beste

resultatene. Ingen minstekrav til antall utstillinger.

Styret i Norsk Collie Klubb Avd. Vestlandet ønsker alle hjertelig velkommen!